Wodwo (Ted Hughes)

Yine Yasak Meyve’nin 52. sayısında yayımlanan bir Ted Hughes çevirisi. Bunda Emre de ben de biraz daha zorlandık sanırım. Şiirdeki bilinç-akışı tekniği keyifli denebilecek bir zorluk oldu.

Wodwo
What am I? Nosing here, turning leaves over
Following a faint stain on the air to the river’s edge
I enter water. Who am I to split
The glassy grain of water looking upward I see the bed
Of the river above me upside down very clear
What am I doing here in mid-air? Why do I find
this frog so interesting as I inspect its most secret
interior and make it my own? Do these weeds
know me and name me to each other have they
seen me before, do I fit in their world? I seem
separate from the ground and not rooted but dropped
out of nothing casually I’ve no threads
fastening me to anything I can go anywhere
I seem to have been given the freedom
of this place what am I then? And picking
bits of bark off this rotten stump gives me
no pleasure and it’s no use so why do I do it
me and doing that have coincided very queerly
But what shall I be called am I the first
have I an owner what shape am I what
shape am I am I huge if I go
to the end on this way past these trees and past these trees
till I get tired that’s touching one wall of me
for the moment if I sit still how everything
stops to watch me I suppose I am the exact centre
but there’s all this what is it roots
roots roots roots and here’s the water
again very queer but I’ll go on looking
*********
Wodwo
Neyim Ben? Aranıp duran, yaprakları ters-yüz eden
Havadaki soluk bir izin peşinde nehrin kenarından
Suya giriyorum. Ben kimim ki
Bölüyorum suyun camsı taneciklerini görüyorum
Yukarı bakarken yatağını nehrin tepe taklak açık seçik
Havada asılı ne yapıyorum ben? Neden çok ilginç
buluyorum bu kurbağayı en mahrem maneviyatını
incelerken ve sahiplenirken? Peki bu otlar
beni tanıyorlar mı adımı birbirlerine söylüyorlar mı hiç
gördüler mi beni daha önce, dünyalarına uyuyor muyum? Yeryüzünden
ayrı gibiyim köksüz fakat öylesine
hiçbir şeyden düşmüş bağlarım yok
beni herhangi birşeye bağlayan gidebilirim herhangi bir yere
Verilmiş gibi görünüyor bana özgürlüğü
buraların o halde Ben neyim? Ve parça parça
kabuklarını koparmak bu çürük kütüğün zevk
vermiyor bana ve yararı yok madem ne diye yapıyorum
ben ve kabuk yolmak çok tuhaf rastlaştık
Fakat adım ne olmalı ki benim ilk Ben miyim
bir sahibim var mı şeklim ne benim ne benim
şeklim iri miyim eğer gidersem
sona bu yolda bu ağaçları geçerek ve bu ağaçları geçerek
yorulana dek bir duvarıma dokunur
şimdilik eğer hareketsiz oturursam nasıl her şey
duruyor beni izlemek için sanırım tam merkez benim
ama bir de bunlar var ne bu kökler
kökler kökler kökler ve işte su
yine çok tuhaf fakat devam edeceğim aramaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s