Margaret Atwood şiir kahvesinde

Ümit Ünal’ın ön ayak olduğu şiir kahvesinden Burak Irmak’ın çevirdiği ve benim de katkılarımla bir ortak yapıma dönüşen başlıksız Margaret Atwood şiiri ve çevirisi (Burak şiiri Power Politics kitabından almış) –

Hiç ses çıkmıyor
İktidardakilerden bugünlerde
Neden konuşasın ki zaten apoletsen
Ya da hazine
Neden konuşasın ki
Sayılardan zırh yapmışsan kendine
Yumruklar çeşit çeşittir;
Konuşmakla uğraşmadan
Yumruk maharetini bilir:
Tutar yaka paça kırıp döker
Sağından solundan, aradaki boşluklarından
Fışkırır sözcükler diş macunu gibi.
Yumruk sıkışıp tıkıştırarak beyan eder
Dilin güçsüzler için’liğini.

We hear nothing these days
from the ones in power
Why talk when you are a shoulder
or a vault
Why talk when you are
helmeted with numbers
Fists have many forms;
a fist knows what it can do
without the nuisance of speaking:
it grabs and smashes.
From those inside or under
words gush like toothpaste.
Language, the fist
proclaims by squeezing
is for the weak only.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s