Day: 23 Jan 2013 Wed

Semaver Kumpanya – Bir İnfazın Portresi

Galip kim? Sanat mı, iktidar mı? Sanatın iktidar ile olan ilişkisi tarihten bu yana tartışılmaktadır. Bu tartışma devletin sanatı toplumsal varoluşun bir parçası olarak desteklemesi ile sanatın devletin ideolojik hegemonyası altında bağımsızlığını yitirme riski eksenlerinde dönmektedir. İster aristokratik, ister toplumcu yapılar olsun ödenekli… Read More ›